top of page

Privacy Statement Taller Events B.V.

Artikel 1: Inleiding

Dit is het Privacy Statement van Taller Events B.V., de organisatie waar Genootschap voor Eventmanagers, De Eventmanager, Platform Museum Locaties, Theater Locaties Nederland en G-14  onder vallen. In deze verklaring lees je hoe wij omgaan met de persoonsgegevens die we van jou in ons bezit hebben, in de toekomst verkrijgen en (indien nodig) in onze database opslaan. 

​Dirk Prijs is de Functionaris Gegevensbescherming van Taller Events BV hij is te bereiken via dirk@tallerevents.nl

Taller Events B.V. voldoet aan de bepalingen van de AVG (Algemene Verordening Persoonsgegevens).

Artikel 2: Verzamelde Persoonsgegevens

Jouw privacy is voor ons van groot belang en zelfs de basis waarop bijvoorbeeld het Genootschap voor Eventmanagers is gebouwd. Wij doen ons uiterste best  alles wat binnen onze mogelijkheden ligt om jouw gegevens te beschermen; 
Om onze diensten aan jou te kunnen leveren en onze dienstverleningen aan jou te waarborgen, hebben we vanzelfsprekend een aantal persoonsgegevens van je nodig. Taller Events B.V. verwerkt deze gegevens alleen voor het feit dat je gebruik maakt  of wenst te maken van onze diensten en/of omdat je deze zelf aan ons verstrekt.

Hieronder vind je een overzicht van de persoonsgegevens die wij verwerken en opslaan:

 • Voor- en achternaam

 • Geslacht

 • Geboortedatum

 • Adresgegevens

 • Telefoonnummer

 • E-mailadres

 • IP-adres

 • Overige persoonsgegevens die je actief verstrekt bijvoorbeeld door een profiel op deze website aan te maken, in correspondentie, per mail, via de App, Social Media en telefonisch.

 • Gegevens over jouw activiteiten op onze website

 • Gebruik internetbrowser en apparaat type


Deze opgeslagen gegevens gebruiken wij voor de volgende doeleinden:

 • Het verlenen en factureren van onze diensten en services;

 • De communicatie met de leden en potentieel geïnteresseerden; het verzenden uitnodigingen voor seminars en bijeenkomsten, de digitale nieuwsbrieven en het magazine De Eventmanager;

 • Opslag van leden & relatiegegevens in onze databank, om de overeenkomst tussen jou en Taller Events B.V. te kunnen uitvoeren;

 • Het treffen van maatregelen om de dienstverlening te verbeteren;

 • Het verstrekking van vakinformatie of relevante aanbiedingen;

 • Het evalueren van onze dienstverlening met als doel het verbeteren hiervan;


Bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens die wij verwerken
Onze website en/of dienst heeft niet de intentie gegevens te verzamelen over websitebezoekers die jonger zijn dan 16 jaar. Tenzij ze toestemming hebben van ouders of voogd. We kunnen echter niet controleren of een bezoeker ouder dan 16 is. Wij raden ouders dan ook aan betrokken te zijn bij de online activiteiten van hun kinderen, om zo te voorkomen dat er gegevens over kinderen verzameld worden zonder ouderlijke toestemming. Als je er van overtuigd bent dat wij zonder die toestemming persoonlijke gegevens hebben verzameld over een minderjarige, neem dan contact met ons op via dirk@tallerevents.nl, dan verwijderen wij deze informatie.

Artikel 3: Beveiliging

Taller Events BV neemt de bescherming van jouw gegevens al sinds haar oprichting in 2002 serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als het idee ontstaat dat jouw gegevens toch niet goed beveiligd zijn of er zijn aanwijzingen van misbruik, neem dan direct contact op met Dirk Prijs via dirk@tallerevents.nl. Taller Events BV heeft de volgende maatregelen genomen om jouw persoonsgegevens te beveiligen: 

 • Beveiligingssoftware, zoals een virusscanner en firewall.

 • TLS (voorheen SSL) Wij versturen jouw gegevens via een beveiligde internetverbinding. Dit kun je zien aan de adresbalk 'https' en het hangslotje in de adresbalk.

 • DKIM, SPF en DMARC zijn drie internetstandaarden die wij gebruiken om te voorkomen dat jij uit onze naam e-mails ontvangt die virussen bevatten, spam zijn of bedoelt zijn om persoonlijke (inlog)gegevens te bemachtigen.

 • Al onze data staan op een server in Amsterdam(Europa) en voldoen aan de volgende eisen: ISO 27001 en SOC 2 Type 2. E-mailadressen en telefoonnummers zijn los van deze deze eisen extra beveiligd met een 32-bits encryptie. 

 • Alle medewerkers werken in de cloud en hebben enkel toegang tot gegevens die noodzakelijk zijn voor de dagelijkse werkzaamheden. De database kan niet door medewerkers worden gekopieerd of geëxporteerd. Tevens kan op ieder moment toegang worden ontzegt en lokale data op afstand worden gewist. 

 • Alle laptops en telefoons zijn beveiligd met een of meerdere wachtwoorden en zijn ook bij diefstal beveiligd tegen ongeoorloofd gebruik. 

 • Laptops gebruikt door Taller Events B.V. zijn op afstand te blokkeren en te wissen. 

Artikel 4: Gegevens van websitebezoek

Taller Events B.V. gebruikt functionele, analytische en tracking cookies. Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan deze website wordt opgeslagen in de browser van je computer, tablet of smartphone. Taller Events B.V. gebruikt cookies met een puur technische functionaliteit. Deze zorgen ervoor dat de website naar behoren werkt en dat bijvoorbeeld jouw voorkeursinstellingen onthouden worden. Deze cookies worden ook gebruikt om de website goed te laten werken en deze te kunnen optimaliseren. Daarnaast plaatsen we cookies die jouw surfgedrag bijhouden zodat we op maat gemaakte content en advertenties kunnen aanbieden. 

Bij jouw eerste bezoek aan onze website hebben wij je al geïnformeerd over deze cookies en hebben we je toestemming gevraagd voor het plaatsen ervan. 

Je kunt je afmelden voor cookies door je internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat. Daarnaast kun je ook alle informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van je browser verwijderen. 

Zie voor een toelichting: https://veiliginternetten.nl/themes/situatie/cookies-wat-zijn-het-en-wat-doe-ik-ermee/​

Artikel 5: Gegevens inzien en aanpassen

Je hebt het recht om je persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heb je het recht om je eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van jouw persoonsgegevens door Taller Events B.V. en heb je het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat je bij ons een verzoek kan indienen om de persoonsgegevens die wij van jou beschikken in een computerbestand naar jou of een ander, door jou genoemde organisatie, te sturen. 

Je kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van je persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van je toestemming of bezwaar op de verwerking van jouw persoonsgegevens sturen naar dirk@tallerevents.nl. 

Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door jou is gedaan, vragen wij jou een kopie van je identiteitsbewijs met het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie je pasfoto, MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSN) zwart. Dit ter bescherming van je privacy. We reageren zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op jouw verzoek .

Taller Events B.V. wil je er tevens op wijzen dat je de mogelijkheid hebt om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Dat kan via de volgende link: https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contact-met-de-autoriteit-persoonsgegevens/tip-ons

Artikel 6: Bewaartermijn gegevens en inzage

Wanneer je de klantrelatie met ons beëindigt, bewaren wij alle gegevens op basis van de wettelijke bewaartermijn. Wij verwijderen gegevens die niet meer nodig zijn. Na de wettelijke bewaartermijn vernietigen wij alle gegevens.Je hebt recht op inzage van de gegevens die wij van jou hebben nadat je de dienstverlening bij ons hebt beëindigd. Je kunt een verzoek tot inzage, correctie of verwijdering indienen bij het managementbureau. Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door jou is gedaan, vragen wij je om een kopie van je identiteitsbewijs mee te sturen met het verzoek. Ter bescherming van je privacy verzoeken wij je hierbij om je pasfoto en burgerservicenummer (BSN) zwart te maken. Taller Events B.V. reageert zo snel mogelijk, maar tenminste binnen vier weken op jouw verzoek.

Artikel 7: Delen met anderen

Taller Events B.V. levert of verkoopt jouw gegevens niet aan derden. Gegevens  worden uitsluitend aan derden verstrekt indien dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst en/of dienstverlening met jou of om te voldoen aan een wettelijke verplichting. Met bedrijven die in onze opdracht jouw gegevens verwerken in onze opdracht, sluiten wij een verwerkersovereenkomst om te zorgen voor eenzelfde niveau van beveiliging en vertrouwelijkheid van jouw gegevens. Taller Events B.V. blijft verantwoordelijk voor deze verwerkingen.

Taller Events B.V. heeft op dit moment verwerkerssovereenkomsten met:

 • Momice | eventregistratie van al onze events

 • Buro Barcode | redactie van magazine en nieuwsbrief de Eventmanager

 • Van Elst Tekstservice | redactie van magazine en nieuwsbrief de Eventmanager​

 • NouDatDus! | freelance eventmanager

 • Van Hees Arts Management Consulting | freelance eventmanager

 • Cross Media | advertentie verkoop voor Magazine en Nieuwsbrief De Eventmanager

 • Legal Parrot | incasso niet tijdig betaalde facturen.

 • Cloudia | verwerking van onze financiële administratie. 

 • JPJJ |  verzending van het Magazine De Eventmanager

 • Zoho.eu | CRM, Analytics etc.

 • Elysée Holding B.V. | adviseur

 • NetwerkApp | community app voor de aangesloten vakorganistaties

Artikel 8: Telefoongesprekken

Telefoongesprekken worden niet opgenomen.

bottom of page