top of page

​Inhoud lidmaatschap:


​Live & online contactmomenten

 • 8x kennissessie per jaar

 • 2x netwerkevent per jaar


Thema & speerpunten

 • Persoonlijke ontwikkeling

 • Netwerken

 • Inspireren


Online diensten

 • Nieuwsbrief

 • Website met het laatste nieuws

 • Netwerk app

 • Community op website

Toelatingscriteria:

 • Werkzaam in de evenementenbranche

 • Maximale leeftijd is 37 jaar

Verlenging / Opzegging:

Het lidmaatschap wordt ieder jaar stilzwijgend verlengd. Opzeggingen diende derhalve vóór 1 oktober van

het lopende jaar schriftelijk te worden gemeld. Mail naar: info@g-14.nl.

G14 is een club waar kennis uitwisseling centraal staat. Indien er meldingen worden gemaakt van actieve sales activiteiten wordt het lidmaatschap ingetrokken.

 

bottom of page