top of page

The future is green



De eventindustrie kan koploper zijn in de transitie naar een duurzame en sociale samenleving. Daarvoor is een crisisaanpak nodig die met name jonge eventprofessionals moeten gaan aanjagen. Zij kunnen zich onderscheiden door vanaf nu alleen nog maar events te organiseren die passen binnen het wereldwijde streven om de opwarming van de aarde te beperken tot 1,5 graad.


Deze drie zinnen zijn de kortst mogelijke samenvatting van de G14-sessie ‘The future is green’ van 20 oktober jl. Tijdens deze sessie gingen G14-leden met twee experts in gesprek over het realiseren van een duurzame toekomst voor de eventbranche. Plaats van handeling: de voormalige watertoren van Delft. Hier wordt sinds eind 2020 gewerkt aan de realisering van Radius, een nieuw centrum voor kunst, ecologie en events. De G14-leden werden rondgeleid door de verschillende tentoonstellings- en eventruimten in het ondergrondse waterbassin, het pomphuis en de toren.



Samen met jubilerend XSAGA

G14 organiseerde deze bijeenkomst samen met eventbureau XSAGA dat 20 jaar bestaat. Om dat te vieren organiseert XSAGA in haar jubileumjaar elke maand op de 20ste van de maand een experience, vaak in samenwerking met een van haar partnerorg