top of page

Nijpend personeelstekort in eventbranche leidt tot omzetverlies



Het personeelstekort houdt de evenementenbranche in zijn greep. Uit onderzoek van EventBranche.nl blijkt dat meer dan 96% van de bedrijven in de zakelijke evenementen markt lijdt onder het enorme gebrek aan personeel. EventBranche.nl deed een groots opgezette steekproef onder vele tientallen bedrijven in de evenementen sector. Van locaties en bureaus tot cateraars en andere toeleveranciers: het personeelstekort leidt vrijwel overal tot omzetverlies.

Het tekort aan personeel is het gesprek van de dag binnen de branche. Reden waarom EventBranche.nl onderzoek heeft gedaan. “Door het probleem in kaart te brengen, kan gerichter naar een oplossing worden gezocht”, aldus Sjoerd Weikamp, directeur van EventBranche.nl. “De branche van zakelijke evenementen heeft het al geruime tijd enorm zwaar te verduren, maar kent door de steun van de overheid tot dusver weinig faillissementen. In de afgelopen 20 maanden zijn wel vele duizenden eventprofessionals ontslagen of hebben (gedwongen) elders werk gevonden. Uit interviews die we met diverse eventbedrijven voerden, blijkt dat veel eventprofessionals bij de GGD’s werkzaam zijn, of bijvoorbeeld in de bouw een nieuwe baan hebben gevonden. Nu de branche weer opstart, blijkt er een enorm tekort aan handjes en expertise, waarbij 60 procent dat tekort zelfs als ‘nijpend’ beschrijft. Daardoor is de opstart van deze branche, van teambuilding tot congressen en van beurzen tot marketing-events, zowel in kwantiteit als kwaliteit een bijna onmogelijke uitdaging, zeker nu iedere vorm van steun wordt stopgezet.”


Omzetverlies Weikamp: “Het tekort treft de branche in de volle breedte. Zowel evenementenbureau’s als locatieverhuurders en diverse toeleveranciers zitten te springen om mensen. Het gaat daarbij zowel om handjes (37%) als expertise (7%). Daarbij heeft liefst 52% van de respondenten een dubbel tekort: zij hebben een gebrek aan zowel handjes áls expertise. De ondervraagden draaien niet om de hete brij heen: 15% spreekt over serieuze omzetverliezen en 62% beschrijft het verlies van omzet door het personeelstekort als gematigd.

In de enquête werd ook gevraagd hoe de ondernemers de toekomst zien met betrekking tot het gebrek aan personeel. “Het beeld daar is wat meer verdeeld. Bijna de helft van de respondenten voorziet een lange periode vol personele uitdagingen. Van de ondervraagden denkt 7,4% dat het tekort de komende periode alleen maar groter wordt. Exact het dubbele aantal verwacht dat het een probleem van de korte termijn is en bijna 30% denkt dat de corona-ontwikkelingen en bijhorende maatregelen van grote invloed zijn op het al dan niet oplossen van het personeelstekort”, zegt Weikamp over de uitkomsten van het onderzoek.


De uitkomsten van het onderzoek worden gedeeld met diverse Tweede Kamerleden, belangenbehartigers en brancheorganisaties.

34 weergaven0 opmerkingen

Comments


bottom of page