top of page

Aanpassing routekaart op basis van de onderzoeksresultaten Fieldlab Evenementen
Het kabinet heeft zojuist bekend gemaakt de routekaart aan te passen op basis van de onderzoeksresultaten van Fieldlab Evenementen. Vanaf stap 4 van het openingsplan kunnen evenementen onder voorwaarden, zoals het gebruik van toegangstesten, met 100% van bezoekerscapaciteit georganiseerd worden. Ook de 1,5 meter afstand kan dan worden losgelaten, terwijl meerdaagse evenementen met overnachting op locatie, vanaf eind juli weer mogelijk zijn. De verruiming en het loslaten van de 1,5 meter bij inzet van toegangstesten, gaat vanaf stap 4 ook gelden voor andere sectoren, zoals de horeca, culturele instellingen, beurzen en congressen en professionele sportwedstrijden.


Marcel Elbertse, voorzitter van de Stuurgroep van Fieldlab Evenementen, reageert verheugd op het besluit: “Het is mooi om te zien dat de door ons ontwikkelde maatregelenmatrix aan de basis staat van de aangepaste routekaart. Dat is een grote erkenning voor het onderzoek onder leiding van hoofdonderzoeker Andreas Voss en het vele werk dat door het programmateam is verricht. Het is nu aan de evenementensector om hiermee aan de slag te gaan.”


Andreas Voss: “We zijn aan de hand van het onderzoek op zoek gegaan naar alternatieven voor de anderhalve meter-maatregel. Die hebben we, met de verschillende wetenschappelijke partners, gevonden en samengevat in de matrix. Ik ben erg blij dat ons onderzoek en de adviezen hebben kunnen bijdragen aan dit besluit. Dit geeft meer mensen de kans weer eerder bij evenementen aanwezig te zijn. Dit geeft de maatschappij weer perspectief.” </