top of page

Meer contactmomenten, meer impact!Rondom een evenement is er zoveel content om te delen. Bij de organisatie van een evenement je beperken tot alleen de invulling ervan, is dat nog wel genoeg om echt impact te maken? Dat is de grote vraag die nu veel wordt besproken in de evenementenwereld. Eventbureaus en bedrijven die zakelijke events organiseren zijn hard bezig met de trends rondom eventstrategie: grotere impact creëren en inhoudelijke kennisoverdracht faciliteren. Maar wat blijkt? Veel eventmanagers of bedrijven zijn nog helemaal niet bekend met het strategisch nadenken over events. In deze blog schrijft het Sprekershuys over wat het belang is van een goed doordachte eventstrategie en geeft een aantal concrete tips.

Het belang van impact vergroten 

Momice heeft tijdens haar event Connecting the Dots 03, Events start with strategy een kleinschalig onderzoek gedaan naar de status van eventstrategie. Een van de vragen: 'Hoeveel procent van de professionals denkt daar nu al over na en hoeveel procent vindt strategie een noodzakelijk ingrediënt om events structureel te verbeteren?' Wat blijkt: bijna 60% van de deelnemers vindt strategie het belangrijkste ingrediënt om de impact van events te vergroten. Daarnaast vindt 20% van de ondervraagden een gedegen analyse het belangrijkst, 10% mandaat, 6% professionele tools en 4% een goede evaluatie. En maar liefst 100% is het eens met de volgende stelling:  ‘Om impact van de events binnen mijn organisatie te vergroten, is een overkoepelende eventstrategie nodig waar ik onderdeel van uitmaak en zal moeten bijdragen.’ 


Samenwerking en samenhang: tips en trics