top of page

Gebrek aan fysiek contact speelt rol bij omzetdaling Nederlandse organisaties

Terwijl kantoorpanden worden afgestoten wil 83% van Nederlanders weer naar kantoorDe coronapandemie beïnvloedt nu ruim een jaar ons werkend leven. Thuiswerken is de norm en ontmoetingen met collega’s en klanten vinden hoofdzakelijk digitaal plaats. Uit verschillende studies en rondgangen van onder andere Nieuwsuur* en KPMG** blijkt dat grote organisaties overwegen om kantoorpanden af te stoten na de coronapandemie. Maar wordt de waarde van fysiek contact niet drastisch onderschat? Evenementenbureau Obsession wilde weten wat de impact is van het ontbreken van fysiek contact op ons functioneren, de omzet en de bedrijfscultuur en onderzocht dit samen met onderzoeksbureau DVJ Insights onder 1.331 werknemers en leidinggevenden***. Wat blijkt? Een derde van de respondenten kampt door corona met een omzetdaling, en een overgrote meerderheid geeft aan dat dit mede komt door het gebrek aan fysiek contact.


Impact van ontbreken fysiek contact

Bijna de helft van Nederlandse werknemers en leidinggevenden kijkt met een negatieve blik terug op een jaar werken in coronatijd. Vooral het beperkte sociale contact, uitval van collega’s door ziekte of stress, en gebrek aan beurzen en events spelen ons parten. Bij een derde heeft corona geresulteerd in een omzetdaling. Het ontbreken van fysiek contact met collega’s en klanten speelt hierbij volgens 77% van de respondenten een rol. Een grote rol zelfs volgens 43%. Opvallend is bovendien dat het ontbreken van fysiek contact volgens een derde van de leidinggevenden leidt tot verwatering van de interne cultuur.

Gerben Plasmeijer, eigenaar van Obsession en initiatiefnemer van het onderzoek: “Dit onderzoek laat zien hoe impactvol fysieke ontmoetingen zijn. Door elkaar te zien, te spreken en met elkaar te sparren ontstaan nieuwe ideeën en inzichten. Fysieke ontmoetingen tussen collega’s, maar ook met klanten en relaties zorgen ervoor dat organisaties zich verder kunnen ontwikkelen.”

Borrels en bedrijfsevenementen

83% van de Nederlanders kijkt er naar uit om weer naar kantoor te gaan en elkaar fysiek te ontmoeten. We verwachten dat veel activiteiten weer fysiek zullen plaatsvinden. Te denken valt aan het inwerken van collega’s, kerst- en nieuwjaarsborrels, voortgangs- en evaluatiegesprekken en bedrijfsevenementen. Omdat digitale events en activiteiten ook voordelen met zich meebrengen, zoals tijdwinst, nemen Nederlanders er genoegen mee als bepaalde activiteiten in de toekomst digitaal of hybride zullen plaatsvinden. Hierbij worden activiteiten genoemd als directiemededelingen, kennisdeling en presentaties.

Fysieke events aan banden gelegd

Het afgelopen jaar is zowel de organisatie als het bezoeken van evenementen aan banden gelegd. Uit het onderzoek blijkt dat 36% van de Nederlanders zakelijke events heeft geannuleerd. Door de restricties bezocht slechts een kwart van de Nederlanders afgelopen jaar een of meerdere fysieke events. Voorheen betrof dit 88% van de Nederlanders. Om toch verbinding te maken met collega’s, klanten en relaties zijn fysieke bijeenkomsten deels vervangen door digitale events. De helft van de Nederlanders bezocht afgelopen jaar 1 of meerdere digitale events. Vooral door de tijdsbesparing zijn Nederlanders overwegend neutraal (47%) tot positief (38%) over digitale bijeenkomsten. Toch mist een ruime meerderheid (61%) persoonlijk contact tijdens en na een event.

In de toekomst vooral hybride events

Hybride evenementen zijn afgelopen jaar razend populair geworden. Inmiddels is deze term bekend bij 71% van de leidinggevenden, en bij iets meer dan de helft van de werknemers. Een groot deel van de leidinggevenden (65%) heeft al deelgenomen aan een of meerdere hybride events. Dit is significant meer dan het aantal werknemers (54%) dat een hybride event heeft bezocht. Van de Nederlanders die niet bekend waren met hybride events, is 78% van de Nederlanders positief over deze nieuwe evenementenvorm. 43% zegt zelfs dat zij in de toekomst zeker deel zullen nemen aan hybride events.

Terugkeer van zakelijke events

Driekwart van de Nederlanders verwacht dat zakelijke events geleidelijk aan weer terug zullen keren. Meer dan de helft (59%) verwacht dat events zullen terugkeren in hybride vorm, 34% verwacht in fysieke vorm, en slechts 7% verwacht dat events volledig digitaal zullen plaatsvinden. Een kwart van de leidinggevenden verwacht dat zakelijke events van de ene op de andere dag terugkeren.

Evenveel of meer tijd kwijt aan organisatie van digitale events

Alhoewel digitale events een tijdsbesparing opleveren voor deelnemers, voor organisatoren is dit niet het geval. Volgens bijna de helft van de Nederlanders nemen digitale events evenveel tijd in beslag als fysieke events, 29% zegt zelfs dat ze aan digitale events meer tijd kwijt zijn. Ook heeft corona nauwelijks impact op het budget voor evenementen. 80% van de organisatoren van evenementen geeft aan dat hun budget voor evenementen afgelopen jaar gelijk is gebleven of zelfs is gestegen.

Over Obsession

Obsession is een toonaangevend evenementenbureau, gevestigd in Voorschoten. Het bureau is opgericht in 2000 en heeft opdrachtgevers in zowel de publieke als private sector. Obsession beschouwt evenementen als strategische communicatie en helpt organisaties om, met evenementen, hun doelstellingen te behalen. Daarbij biedt het bureau zowel strategisch advies, creatie en projectmanagement. Obsession bestaat uit een team van 18 specialisten. Bekijk hier het volledige onderzoeksrapport.

 

*** Representatief onderzoek verricht door onderzoeksbureau DVJ Insights onder 1.111 werknemers en 220 leidinggevenden in Nederland tussen 18 en 65 jaar, periode 17 maart - 4 april 2021.

22 weergaven0 opmerkingen

Comments


bottom of page