top of page

Corona(maatregelen) en sectorplannen

Statusupdate door EventPlatform

Maatregelenladder uitkomst van gesprekken over sectorplan

Op verzoek en in samenwerking met het Ministerie van Economische Zaken en Klimaat, dat hiertoe namens het Ministerie van Volksgezondheid en Wetenschap het initiatief heeft genomen, zijn door sectoren sectorplannen ontwikkeld. In de afgelopen periode heeft het EventPlatform vervolggesprekken gevoerd over het sectorplan voor de (zakelijke en publieks) evenementenbranche. Nadat wij en andere sectoren de plannen hadden ingediend, heeft het Ministerie externe experts ingehuurd voor beoordeling van de plannen. Deze experts, wetenschappers en ingehuurde professionals, koppelden een aantal aandachtspunten terug. Het zal je niet verbazen dat is opgemerkt dat wij niet inzetten op de inzet van specifieke belemmerende maatregelen zoals 1,5m afstand en een mondkapjesplicht. Maar aandachtspunten als meer aandacht voor communicatie, waaronder het wijzen op de verantwoordelijkheid van de bezoeker en medewerkers, alsook op het naleven van de hygiëne maatregelen zijn vanzelfsprekend verwerkt in ons sectorplan. In de vervolggesprekken met het Ministerie is gebleken dat er maar geen duidelijkheid kan worden gegeven over criteria op basis waarvan men mogelijk meent over te moeten gaan tot het nemen van maatregelen. Op de vraag welke criteria men hanteert of welke afwegingen men maakt, komt geen duidelijk antwoord, al onze inzet ten spijt. Dit geldt ook voor de vraag wat het effect is geweest van al de maatregelen in de afgelopen periode. Uiteindelijk heeft men de Maatregelenladder gepresenteerd. Het blijft teleurstellend omdat de Maatregelenladder voor onze sector feitelijk een generieke weergave is van maatregelen op 4 niveaus waarvan we de eerste 2 al nemen en waarin wij onze input verder niet terug zien. We zien o.a. veel te weinig terug van ons verzoek tot het valideren van zelftests en onvoldoende dat wij een vorm van CTB enkel onder voorwaarden haalbaar achten. We hebben nadrukkelijk aangegeven dat wij ons hier niet aan kunnen conformeren. Hoe nu verder? Laten we hopen dat iedereen zich bewust is van de eigen rol en verantwoordelijkheid en dat er geen maatregelen nodig zijn. Wij richten ons de komende periode op het benadrukken van het valideren van een zelftest. Daarnaast blijven we benadrukken dat beperkende maatregelen, in welke vorm dan ook, een mate van steun inhouden en dat het niet zo kan zijn dat deze consequenties voor rekening van ondernemers en klanten komen.

26 weergaven0 opmerkingen

Коментарі


bottom of page